Podporujeme pedagogy
v utváření budoucnosti našich dětí

Podporujeme pedagogy
v utváření budoucnosti našich dětí

photon-robot

Kombinujeme STEAM se sociálně-emočním rozvojem

Ve společnosti Photon si uvědomujeme, že klíčem k lepší budoucnosti jsou děti. Dali jsme si proto záležet na tom, aby naše vzdělávací řešení splňovala požadavky moderního českého školství. Usilujeme o rozšíření nejnovějších technologií do českých škol a školek, abychom pomohli zajistit vyšší úroveň vzdělání a aby všichni žáci měli později rovné příležitosti jak na trhu práce, tak v životě. Pevně věříme, že využití nejnovějších technologií ve vzdělávání je nejen tím nejlepším, ale také jediným způsobem, jak zajistit lepší budoucnost. Abychom toho dosáhli, výuka dětí musí být interdisciplinární, tj. měla by kombinovat dovednosti z oborů STEAM s rozvojem emočních a sociálních kompetencí. Naše řešení proto plně podporují myšlenku a stanovené cíle programu Nová informatika, moderního pojetí výuky informatiky v České republice.

ikona-rozmowa-ludzi

Jak naše produkty vznikají?

Naše produkty jsou výsledkem intenzivní spolupráce pečlivě vybraných odborníků – týmu učitelů a učitelek, aktivních metodiků a zkušených praktiků zvolených pro jejich odborné znalosti v potřebných oblastech. Při přípravě materiálů prochází práce těchto autorů důkladnou revizí a je konzultována s externími odborníky v Evropě a USA. Tento přístup nám umožňuje vychytat případné chyby a přizpůsobit materiály potřebám a požadavkům různých vzdělávacích skupin a jednotlivých zemí, mezi které samozřejmě patří i Česká republika. V závěrečné fázi jsou sady testovány „v terénu“ učiteli i žáky v různých školních podmínkách. Všechny naše vzdělávací sady jsou vyráběny v Evropě a mají certifikát CE. Celý proces přitom podléhá přísné kontrole kvality.

Partneři ve vzdělávání

Spolupracujeme s předními představiteli moderního vzdělávání:

Naši roboti se používají nejen v Česku,
ale po celém světě!

mapa-uzycia-robotow-photon

Společnost Photon Education je na trhu od roku 2017.

Naše produkty v současné době používá více než 15 000 vzdělávacích institucí a více než 1 000 000 žáků na 6 různých kontinentech.

Výukové pomůcky oceněné finskými odborníky

Naše produkty získaly prestižní certifikát Education Alliance Finland a ze všech hodnocených vzdělávacích řešení obdržely jedno z nejvyšších hodnocení.

logo-eaf-

Education Alliance Finland (EAF) je přední světová certifikační organizace zaměřující se na hodnocení vzdělávacích řešení. Jejím posláním je podporovat nejinovativnější a nejefektivnější produkty a služby pro pedagogy a vzdělávací instituce. Hodnocení je prováděno finskými odborníky a výzkumníky z oblasti pedagogie a jsou při nich zkoumány silné stránky a oblasti rozvoje každého produktu, a to ve třech klíčových oblastech: cíle výuky, pedagogický přístup a využitelnost.

Rozvoj informatického myšlení nejen v informatice

Vzdělávací řešení společnosti Photon plně podporují myšlenku a stanovené cíle programu Nová informatika. Uvědomujeme si, že moderní výuka informatiky se mimo jiné zaměřuje také na rozvoj informatického myšlení, naše výukové sady proto obsahují aktivity a zadání, při kterých si žáci procvičí dovednosti potřebné v ostatních oborech a při jejichž řešení je zároveň podporován rozvoj informatického myšlení. S robotem Photon a našimi vzdělávacími sadami tak můžete naplňovat cíle informatiky i mimo vyučovací hodiny věnované samotné informatice.