Sada Sociálně-emoční rozvoj

modul-edukacyjny-photon-spe-pakiet-spoleczno-emocjonalny

Jejich budoucnost je naše budoucnost

Věříme, že je naší povinností zajistit, aby z dětí vyrostli šťastní a plně fungující dospělí. Díky této sadě se žáci naučí zvládat obtížné situace a lépe fungovat v rodině, ve škole a v celé společnosti. Naučí se zvládat agresi, stres a negativní emoce a pochopí význam týmové spolupráce, sebekázně a vzájemného respektu.

Jak probíhá typická vyučovací hodina?

Sada je určena pro pedagogy pracující s dětmi ve věku 6–11 let. Učitelé obdrží balení obsahující robota, příslušenství a sadu 50 nápadů na aktivity, které lze navíc provádět se stejnou skupinou žáků mnohokrát. Příslušenství, jako jsou například vzdělávací podložky, činí aktivity napínavějšími, zatímco barevné ilustrace podněcují představivost. Nedílnou součástí sady je i výuková kostka, dřívka na jména a pět sad kartiček. Takto strukturované aktivity plné podnětů a barev zajistí, že žáci budou z výuky nadšeni a vždy se plně zapojí.

> Prohlédněte si příručku

Praktické aktivity pro rozvoj emočních a sociálních dovednosti

Sada obsahuje 50 aktivit vyvinutých týmem předních světových odborníků. Aktivity jsou provedeny ve standardizovaném a zároveň flexibilním formátu, takže je můžete volně přizpůsobit vlastnímu stylu výuky. Mnoho aktivit lze provádět opakovaně, takže záleží jen na vás, zda je do výuky zařadíte natrvalo, nebo jednorázově jako téma samostatné hodiny. Mnoho z těchto aktivit můžete také přizpůsobit podle toho, co se aktuálně děje ve vaší místní komunitě.

Všechny aktivity v této sadě jsou založené na přední metodice v oblasti sociálně-emočního rozvoje vyvinuté organizací CASEL (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning).

Sebeuvědomění

Sebeřízení

Sociální a vztahové dovednosti

Sociální uvědomění

Rozhodovací dovednosti

Žáci si osvojí dovednosti potřebné ke zvládání vlastních emocí, myšlenek a chování v různých náročných situacích, naučí se dosahovat svých cílů a aspirací, zvládat stres a plnit osobní a skupinové cíle. Aktivity jsou navrženy tak, aby při nich žáci posilovali sebevědomí a rozvíjeli schopnost rozpoznat vlastní silné a slabé stránky. Budou rozvíjet efektivní komunikaci, aktivní naslouchání, skupinovou spolupráci, řešení problémů a interakci v sociálně a kulturně odlišném prostředí. Naučí se, jak v případě potřeby nabídnout pomoc a zastávat práva druhých, včetně slabých, nemocných a handicapovaných. Budou trénovat schopnost dívat se na svět očima druhých a rozvíjet empatii k lidem z různých prostředí, kultur a národností. Mimo jiné si také procvičí správné projevování respektu, zájmu, empatie, vděčnosti a soucitu.

Příklad aktivity: Emoce jako počasí

Děti se posadí do kruhu, zatímco vy zahájíte hru a jedno po druhém je vyzvete, aby ukázaly na kartičku, která nejlépe odpovídá jejich dnešní náladě. Děti k vybrané kartičce dojedou s robotem a následně mu nastaví odpovídající barvu uší a přehrají zvuk, který se podle nich k emoci hodí nejlépe. Následně prozradí, jak se dnes cítí.

> Vyzkoušejte výukový scénář zdarma!

Vše, co pedagog potřebuje, v jednom balení

modul-edukacyjny-photon-spe-pakiet-spoleczno-emocjonalny
 • Robot Photon
 • Uživatelská příručka
 • Sada 50 aktivit
 • Vzdělávací podložka (jednoduchá mřížka)
 • Vzdělávací podložka (pro vyprávění příběhů)
 • Kartičky (5 sad)
  • Symboly používané v aplikaci (24 ks)
  • Emoce a lidé (25 ks)
  • Předměty a místa (25 ks)
  • Písmena a číslice (24 ks)
  • Situace, postoje, zvládání stresu (18 ks)
 • Výuková kostka
 • Dřívka na jména

Photon EDU – naše specializovaná aplikace

Součástí sady je specializovaná aplikace Photon EDU vyvinutá s cílem usnadnit pedagogům vedení výuky. Obsahuje několik rozhraní přizpůsobených věku a dovednostem žáků, díky čemuž s ní může robota ovládat opravdu každý.

Hlavní funkce aplikace Photon EDU

Přístup k hotovým programům, které učitelé mohou v několika jednoduchých krocích přizpůsobit potřebám skupiny – robot například dokáže rozdělit studenty do skupin nebo určit, kdo je ve hře další na řadě.

Několik programovacích rozhraní, která umožňují pracovat se staršími i mladšími předškoláky. Obtížnost jednotlivých cvičení můžete také přizpůsobit schopnostem dětí.

Dva typy účtů – Učitel a Žák. Účet pedagoga vám umožní přístup ke všem funkcím aplikace, zatímco zjednodušený účet pro žáky slouží pouze k ovládání robota.

Přístup k dalším výukovým scénářům a příručce k robotu Photon.

Odkud aplikaci stáhnout?

Mobilní zařízení

Aplikaci Photon EDU můžete stáhnout z obchodu s aplikacemi dostupném na vašem zařízení, např. z Google Play, App Store, Huawei AppGallery nebo Amazon Appstoru.

Počítače

Aplikace Photon EDU je integrovanou součástí specializované aplikace pro pedagogy Photon Magic Bridge. Jejím stažením získáte přístup ke všem výukovým nástrojům od společnosti Photon – vše budete mít k dispozici na jednom místě v počítači. Aplikaci Photon Magic Bridge si můžete stáhnout kliknutím sem.

Odborníci z oboru

Renata Idzik

Učitelka v mateřské škole, oligofrenopedagožka a pedagogická terapeutka, kterou fascinují moderní technologie a jejich využití v předškolním vzdělávání. Renata je také školitelkou, poradkyní, autorkou vzdělávacích programů a školitelkou v mnoha projektech, včetně celostátních projektů, jako je „Škola pro inovátory“. Podporuje vzdělávací instituce při rozvoji klíčových kompetencí.

Agnieszka Setnikowska

Speciální pedagožka a učitelka v mateřské škole. Pracuje v Dětském rehabilitačním centru v Opole (Polsko), kde zavádí nové technologie při práci s dětmi s různými druhy postižení. Má dlouholeté zkušenosti s prací s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských i základních školách.

Małgorzata Rabenda

Učitelka matematiky a informatiky, pedagogická terapeutka. Trenérka s vášní pro koučování. Nadšenec do nových technologií, programování a robotiky. Iniciátorka mnoha pedagogických inovací, autorka článků a výukových materiálů. Odbornice na danou problematiku v projektech Pistacja.tv. Koučování v mnoha vzdělávacích projektech v oblasti utváření klíčových kompetencí a vedení lidí.

photon-social-emotional-learning-kit

Sada Sociálně-emoční rozvoj

xxx Kč

Produkt je k dispozici pouze pro distribuci do vzdělávacích institucí: Insgraf s.r.o.
tel. +420 844 001 001
[email protected]