Edukacja przyszłości – jesteśmy na nią gotowi

Zachodzące zmiany w szkolnictwie  wymagają ciągłej aktywności producentów rozwiązań edukacyjnych. Firma Photon™ chce być częścią tych zmian, dlatego nie spoczywamy na laurach. Bazując na założeniach Edukacji 4.0 przedstawionych  w raporcie Schools of the Future opublikowanym w styczniu br. przez World Economic Forum, obraliśmy strategię, w której skupiamy się na dostarczeniu odpowiednich narzędzi i materiałów oraz zapewnieniu obudowy merytorycznej, niezbędnych do kształcenia kompetencji przyszłości. Czwarta rewolucja przemysłowa opisana w raporcie sprawiła, że dostosowanie się do zmieniającego się systemu edukacji stało się koniecznością. Realizując założenia nowo przyjętej strategii swoimi działaniami wspieramy świat edukacji, aby przyszłe pokolenia bez problemu odnalazły się w nowej rzeczywistości, która ich czeka.

„Naszą misją jest wspieranie współczesnych edukatorów – nauczycieli, trenerów, terapeutów oraz świadomych rodziców – poprzez tworzenie innowacyjnych produktów, znacznie wyprzedzających obecne standardy. Opracowując nowe metody i standardy edukacyjne, inspirujemy do zmian w procesach nauczania, aby odpowiadały na potrzeby zmieniającego się świata.” Od momentu przyjęcia nowej misji, staramy się ją wdrażać każdego dnia i podejmować działania zgodne z jej przesłaniem.

Myśląc o współtworzeniu systemów edukacyjnych, które zaspokoją przyszłe potrzeby dzieci podjęliśmy działania skierowane zarówno do edukatorów profesjonalnych, jak i tych domowych – rodziców i opiekunów.

Nowe narzędzia wspomagające pracę z uczniami

Robot Photon to pierwszy interaktywny robot, który rozwija się razem z dzieckiem. Co to oznacza? Nasze oprogramowanie dostosowane jest do wieku użytkowników i do ich umiejętności, dlatego urządzenie może towarzyszyć dziecku przez wiele lat oraz być wykorzystane na różnych etapach edukacji. Robot to pomoc naukowa, dzięki której dzieci w przyjazny sposób zapoznają się z nowymi technologiami oraz poznają podstawy programowania.

Koncepcja szkoły przyszłości stała się dla nas inspiracją do stworzenia nowych produktów i usług. Nasze roboty wykorzystywane są już nie tylko na lekcjach programowania, ale mają szersze zastosowanie w wielu innych dziedzinach. Przegląd metod nauczania i zaobserwowane tempo zmian, które jest wynikiem wprowadzania technologii cyfrowych zaowocowały powstaniem stworzeniem przez nas dedykowanych zestawów pomocy naukowej do użytku w placówkach szkolnych oraz terapeutycznych.

Robot Photon

Photon Moduł Fizyka to innowacyjne podejście do przeprowadzanych dotychczas zajęć z fizyki. Moduł Fizyka został opracowany przy wsparciu Fundacji Orange oraz grupy specjalistów i jest przeznaczony do prowadzenia lekcji zgodnych z programem nauczania przedmiotu fizyka w klasach 7-8 szkoły podstawowej. W jego skład wchodzi pakiet autorskich scenariuszy zajęć oraz akcesoriów niezbędnych do przeprowadzania doświadczeń, a także dedykowana aplikacja. Wykorzystanie robota Photon podczas zajęć pozwala na łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką. Uczniowie poznają zasady fizyki poprzez eksperymenty oraz doświadczenia przeprowadzane w ciekawy i nietuzinkowy sposób. Uczniowie uczą się efektywnej pracy w grupie, gdzie zadania przypisane do jednostek mają późniejsze przełożenie na sukces całego zespołu.

Photon Moduł Ekologia został opracowany we współpracy z ekspertami i metodykami w ramach programu #SuperKoderzy Fundacji Orange. To kreatywne podejście do kształtowania postaw proekologicznych, nauczania ekologii i ochrony środowiska, które może zostać wykorzystane przez nauczycieli różnych przedmiotów, na różnych etapach edukacji. Scenariusze opierają się na treściach zawartych w podstawie programowej, które wyznaczają cele związane z kształtowaniem w dzieciach i młodzieży postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, upowszechnianiem wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywowaniem do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijaniem zainteresowania ekologią.

Photon Moduł SPE to pierwszy tego typu na świecie kompleksowy zestaw wykorzystujący robota jako narzędzie do stymulacji i terapii skierowany do nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE). Opracowaliśmy ten zestaw z myślą o uczniach z rozpoznanym spektrum autyzmu oraz zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi. Specjalnie opracowane przy współpracy z ekspertami ćwiczenia stymulują dziecko w kontekście rozwoju kompetencji uczenia się przez całe życie oraz uczą samodzielności w planowaniu i wykonywaniu zadań. Wykorzystując do pracy takie narzędzia jak robot Photon rozwijamy w dzieciach kompetencje społeczne oraz motywację wewnętrzną, niezbędne do funkcjonowania w dorosłym życiu.

Robot Photon w szkole pełni rolę technologicznego asystenta nauczyciela, który pozwala mu na poszerzenie warsztatu i metod pracy. Wykorzystanie tego typu rozwiązań w pracy umożliwia zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności dostosowanych do wymogów edukacji 4.0. Kierunki zmian przedstawiane w raportach OECD zakładają między innymi rozpowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w szkolnictwie oraz rozwój koncepcji kształcenia STREAM (Science, Technology, Robotics, Engineering and Math). Zmiany dotyczą również kompetencji miękkich, takich jak praca zespołowa, komunikacja międzyludzka, a nawet rozwijanie emocji i empatia. Ważne jest, aby zapewnić uczniom umiejętności cyfrowe niezbędne do czwartej rewolucji przemysłowej. Modele edukacyjne muszą być przystosowane do wyposażenia dzieci w umiejętności tworzenia bardziej spójnego i produktywnego świata. Wykorzystanie robotów w nauce rozwija większość kompetencji niezbędnych dla przyszłości naszych dzieci, które będą kluczowe nie tylko w ich życiu zawodowym, ale i społecznym. Robot Photon to interdyscyplinarne narzędzie dydaktycznie, które pomaga w rozwijaniu kompetencji przyszłości związanych nie tylko z programowaniem i obsługą nowych technologii. Wykorzystując nasze rozwiązania jesteśmy w stanie dostarczyć edukatorom i uczniom narzędzia do rozwoju także kompetencji miękkich.

Robot Photon

Edukacja odbywa się nie tylko w szkole

Ostatnie wydarzenia i sytuacja związana z pandemią zatrzęsły światem edukacji. To ogromne wyzwanie dla całego systemu oświaty oraz firm, które dostarczają rozwiązania edukacyjne. Nauczanie przeniosło się do sieci, gdzie każdy starał się by nauka w zaciszu domowym była równie efektywna jak zajęcia w szkolnej ławce. To nie tylko trudny czas dla nauczycieli i uczniów, ale i niełatwe zadanie dla rodziców, którzy muszą zadbać o stworzenie odpowiednich do nauki w domu warunków. Photon wspiera edukatorów profesjonalnych, jednak nie zapomina też o edukatorach domowych. Zaangażowaliśmy cały nasz zespół, aby stworzyć rozwiązania, które pozwolą na rozwijanie wcześniej wspomnianych kompetencji przyszłości i będą możliwe do zrealizowania w edukacji domowej. Owocem prac jest „Certyfikowany kurs programowania”, który stworzyliśmy przy współpracy z ekspertem, doświadczonym programistą z wieloletnim stażem – Maciejem Korsanem. Kurs skierowany jest do dzieci w wieku 7-12 lat i omawia zasady działania robota, podstawowe pojęcia i instrukcje związane z programowaniem. Pod okiem trenera dziecko poznaje zaawansowane możliwości robota Photon.

Robot Photon

Photon – ikona nowoczesnej edukacji

Wprowadzamy innowacyjne rozwiązania we wszystkich aspektach działalności naszej firmy, nie tylko poprzez produkty i rozwiązania edukacyjne. Jednym z działań podjętych w ostatnim czasie był rebranding marki Photon. Przyjęliśmy nową strategię działania oparta na założeniach edukacji 4.0, nowoczesne logo, zgodne z panującymi trendami oraz wyraźne rozdzielenie produktów skierowanych do edukatorów profesjonalnych i domowych to tylko niektóre ze zmian. W czerwcu ruszyła nowa odsłona sklepu internetowego Photon, zapewniająca aktualnym użytkownikom i nowym klientom ułatwiony dostęp do naszych produktów. Zależało nam na przedstawieniu oferowanych przez nas rozwiązań w jak najdokładniejszy sposób, co mamy nadzieję nam się udało. Oprócz zmian wizualnych naszym celem było zbliżenie się do naszych klientów i zapewnienie im jak najwyższego poziomu obsługi. Nasz dział Customer Service zapewnia profesjonalne doradztwo przed zakupem oraz kompleksową obsługę posprzedażową na najwyższym poziomie.

Realizując cel zbliżenia się do naszych użytkowników stworzyliśmy platformę edukacyjną oraz grupę na Facebook’u “Edukacja z prędkością Photona”.  Dzięki temu tworzymy przestrzeń będącą inspiracją dla nowoczesnych edukatorów, miejsce gdzie zachęcamy ich do poznawania i rozwijania swoich pasji.

Lokalna firma o globalnym zasięgu

Photon Entertainment to niewielka firma, która zrodziła się z pomysłu grupy studentów. Wstępny projekt na robota edukacyjnego przekształcił się w większy plan, ponieważ okazało się, że właśnie takich rozwiązań, które planowaliśmy wprowadzić w życie brakuje w edukacji. Sukces odniesiony na polskim rynku otworzył nam drzwi na świat. Realizacja wszystkich stawianych przed nami celów nie byłaby możliwa bez wsparcia drużyny. Nasz zespół tworzą ludzie pełni pasji i zaangażowania, dzięki którym możemy wdrażać w życie nasze ambitne pomysły.

Dynamiczny rozwój firmy wymaga zwiększenia nakładów pracy, dlatego do naszego zespołu dołączyło kilkoro nowych członków. W tym roku na nowo stworzyliśmy dział edukacji, który wzbogaciliśmy o profesjonalnych metodyków i ekspertów z dziedziny nowoczesnej edukacji. W naszych szeregach znalazła się Oktawia Gorzeńska, ekspertka ds. innowacji i przywództwa, zaangażowana członkini globalnych sieci innowatorów oraz twórczyni pierwszej w Polsce Microsoft Flagship School. We wsłuchiwaniu się w potrzeby edukatorów pomaga jej Iwona Kolosek, która w swojej karierze w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego współpracowała przy projektach związanych z rozwojem kompetencji cyfrowych oraz koordynowała działanie społeczności TechKlubów i Lokalnych Klubów Kodowania. Od niedawna do zespołu edukacyjnego dołączyła także Paulina Ołtusek, menadżerka programu edukacyjnego w Centralnym Domu Technologii,  koordynatorka projektów wspierających rozwój kompetencji cyfrowych u dzieci, członkini wielu inicjatyw takich jak Geek Girls Carrots w Polsce czy Fundacja Nowoczesna Polska. Doświadczenie naszych ekspertek i talent do inspirowania innych pomaga nam we wspieraniu nauczycieli w ich wysiłkach na rzecz budowania lepszej jakości systemu edukacji.

Wzmocniliśmy także dział marketingu, na którego czele stanął Jakub Oleksy. Jako Head of Marketing & Customer Service jest odpowiedzialny za usprawnienie procesów komunikacji i wsparcia technicznego, a także stworzył nową strategię, którą obecnie podąża nasza firma. W celu sprawnego wdrażania strategii w życie dział marketingu powiększyliśmy także o Dawida Szypulskiego, który jest kolejną siłą w tworzeniu contentu, a komunikacją w naszych kanałach social media zajęła się Ewelina Dziemiańczuk. Naszym najnowszym nabytkiem jest również nowy Head of International Business Development, stanowisko zajęła Małgorzata Celarek.

Zachodzące na rynku edukacyjnym zmiany pomogły nam szybciej wdrożyć nasze plany rozwojowe, a nowo przyjęta strategia to ogromna szansa na rozpoczęcie nowego rozdziału w historii naszej firmy z wyraźnym kierunkiem, w którym chcemy podążać. Photon to już nie tylko producent interdyscyplinarnego robota. Jesteśmy marką edukacyjną, która dostarcza nowoczesne rozwiązania niezbędne dla rozwijającej się edukacji. Wspieramy nowoczesnych edukatorów zapewniając im sprzęt dydaktyczny, wiedzę merytoryczną oraz szereg usług, które usprawniają ich codzienną pracę. Naszym największym marzeniem jest teraz zaistnieć w szkołach i placówkach edukacyjnych na całym świecie.

Photon - zespół