+48 226 022 672
[email protected]

|

Język:

 • English
 • Polski
 • Slovenčina

Laboratoria Przyszłości

Największy program wsparcia szkół w historii

Nowoczesne pracownie STEAM

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) oraz stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Projekt realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Na jakie finansowanie mogą liczyć placówki?

Do 100 uczniów
Małe placówki otrzymują kwotę 30.000 złotych na zakup sprzętu.

101-200 uczniów
Placówki liczące od 101 do 200 uczniów otrzymują kwotę 60.000 złotych na zakup sprzętu.

201-234 uczniów
Większe placówki, liczące od 201 do 234 uczniów, otrzymują kwotę 70.000 złotych na zakup sprzętu.

Więcej niż 235 uczniów
W przypadku placówek liczących co najmniej 235 uczniów finansowanie wynosi iloczyn liczby uczniów razy 300 złotych (300 złotych na ucznia).

Najważniejsze zasady programu

Tylko publiczne placówki
Projekt dotyczy jedynie publicznych szkół podstawowych.

Brak wkładu własnego
Zakup sprzętu nie wymaga od placówki żadnego wkładu własnego.

Budżet zależny od ilości uczniów
Wysokość finansowania uzależniona jest od liczby uczniów uczęszczających do danej placówki na dzień złożenia wniosku o finansowanie.

Zamknięty katalog wyposażenia 
W ramach projektu możliwy jest zakup tylko tego wyposażenia, które zostało wyszczególnione w oficjalnym, zamkniętym katalogu.

Zakupy podzielone na dwa etapy
60% budżetu na zakup sprzętu należy zrealizować do końca 2021 roku, natomiast pozostałe 40% – do końca sierpnia 2022.

Harmonogram projektu
Wnioski o finansowanie (bez deklaracji, na co placówka zamierza przeznaczyć środki) należy złożyć do organów prowadzących do 15 listopada 2021 roku. Następnie zakupy wyposażenia muszą być zrealizowane zgodnie z podziałem przyznanego budżetu.

Weź udział w konsultacjach prowadzonych przez eksperta i dowiedz się, jak złożyć wniosek o finansowanie!

Prowadzącym konsultacje jest Piotr Sędziak - ekspert ds. edukacji i współpracy samorządowej, innowator społeczny, przedstawiciel firmy Photon.

Konsultacje online

Odbędą się w formie webinaru z sesją pytań i odpowiedzi:

 • 3 listopada, godz. 18:00
 • 9 listopada, godz. 18:00
 • 15 listopada, godz. 10:00

Konsultacje stacjonarne

Spotkania odbędą się w ramach Forum Dyrektorów Placówek Oświatowych:

 • 4 listopada (Warszawa)
 • 5 listopada (Olsztyn)
 • 17 listopada (Poznań)
 • 18 listopada (Toruń)
 • 19 listopada (Gdynia)
 • 25 listopada (Lublin)
 • 26 listopada (Białystok)

Na co można przeznaczyć finansowanie?

Katalog wyposażenia, które szkoły będą mogły zakupić w ramach inicjatywy Laboratoria Przyszłości, zawiera aż 175 pozycji m.in.:

 • roboty edukacyjne,
 • narzędzia i stoły montażowe wraz z materiałami eksploatacyjnymi,
 • drukarki 3D,
 • mikrokontrolery i zestawy lutownicze,
 • sprzęt AGD.

Dyrektorzy szkół będą mogli samodzielnie wybrać wyposażenie, które zagości w ich placówkach. Katalog podzielony jest na elementy wyposażenia podstawowego (które szkoły muszą posiadać lub będą musiały zakupić w ramach otrzymanego wsparcia) oraz dodatkowego (które może być swobodnie dobierane przez szkołę).

Pełny katalog wyposażenia dostępny jest tutaj.

Na co nie można przeznaczyć finansowania?

Założeniem inicjatywy nie jest nauka zdalna. Sprzęt służący do nauczania na odległość będzie kupowany w ramach innych inicjatyw. W ramach projektu nie można będzie zakupić wyposażenia takiego jak:

 • laptopy (oprócz przeznaczonych do obsługi drukarek 3D),
 • urządzenia mobilne,
 • monitory interaktywne,
 • inne wyposażenie nieznajdujące się w oficjalnym katalogu wyposażenia.

Rekomendowana pracowania STEAM

Photon Laboratorium Przyszłości

Nowoczesna pracownia umożliwiająca prowadzenie praktycznych zajęć z robotyki, programowania oraz wprowadzenia do nauki o Sztucznej Inteligencji.

Zapisz się na najbliższe konsultacje online

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszymi specjalistami od nowoczesnej edukacji: