Praca metodą projektu w szkole podstawowej

Dziecko rozpoczynające naukę w szkole przychodzi do niej z głową pełną pomysłów, z mnóstwem pytań, ciekawe świata i gotowe do działania. Nam nauczycielom pozostaje tę ciekawość chronić i robić wszystko, by nie stłumić naturalnej motywacji do uczenia się.

Wielokierunkowa działalność ucznia – praca metodą projektu

Projekt daje szansę na rozwój pożądanych dzisiaj kompetencji:

  • umiejętności współpracy,
  • planowania,
  • skutecznego komunikowania się,
  • a przede wszystkim samodzielności i odpowiedzialności.
praca metodą projektu - wielokierunkowa rozwój ucznia

Decyzyjność ucznia

Dzieci powinny mieć wpływ na to, czego i jak się uczą, dlatego dajemy im szansę na określanie kryteriów sukcesu, pozwalamy na samodzielny, odpowiedzialny wybór zadań i sposobu ich wykonania.

Od jakiego wieku ucznia zacząć pracę metodą projektu?

Pracę projektową można zaczynać już w przedszkolu i w pierwszej klasie, gdy wspólnie z uczniami planujemy miniprojekty jednodniowe. Doświadczenia, które dzieci wtedy zbierają, pozwalają na pracę w coraz dłuższych i poważniejszych projektach, również  we współpracy z innymi klasami albo szkołami.

Od jakiego wieku uczniów zacząć pracę metoda projektu

Zaangażowanie uczniów w pracę metodą projektu

Dziecięca ciekawość to najlepsza motywacja do uczenia się, a badanie i eksperymentowanie jest naturalną drogą do poznania świata. Nauczyciele o tym  wiedzą, a jednak rzadko dają dziecku możliwość uczenia się w warunkach, gdy samo sobie organizuje uczenie, sprawdza, dedukuje, myli się, wyciąga wnioski.

Praca projektowa pozwala na to, by pytać uczniów:

  • czego chcą się dowiedzieć,
  • co ich interesuje w związku z tematem projektu,
  • na jakie pytania chcą znaleźć odpowiedź.

Zaplanowanie pracy metodą projektu

Refleksja - praca metodą projektu

Ważne, by na  początku ustalić z dziećmi, w jaki sposób będą zbierać informacje i dokumentować przebieg projektu, z kim mogą współpracować, kiedy i jak  projekt się zakończy. Nie bójmy się, że dzieci popełniają błędy, że projekt się nie uda. Właśnie teraz, w szkole, w bezpiecznym środowisku jest czas na to, by dzieci nauczyły się planować i brać odpowiedzialność za własną pracę.

Refleksja nad projektem

Ważny jest czas, który przeznaczymy na refleksję, na sprawdzanie czy idziemy w dobrym kierunku, na analizowanie błędów i wyciąganie wniosków.

Dlaczego pracować metodą projektu?

Samodzielność i odpowiedzialność, której doświadcza dziecko pracujące w projekcie pomogła mnie i mojej pierwszej klasie płynnie przejść z nauczania w szkole na pracę zdalną. 

Nauczanie zdalne - praca metodą projektu

Co jeszcze  zrobić, by naszym uczniom chciało się chcieć? 

Świętować! Świętować ukończenie projektu, zdobycie nowej umiejętności i każdego dziecięcego kroku na ścieżce rozwoju. Wszyscy potrzebujemy sukcesu, choćby drobnego, by mieć motywację do pracy i uczenia się.

Wiesława Mitulska, autorka tekstu

Wiesława Mitulska

Nauczycielka dyplomowana, specjalistka edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej. Pracuje w klasach 1-3 bez ocen, podręczników i ćwiczeń, w oparciu o własny program “Ruch, zabawa, nauka”. Ambasadorka ruchu Wiosna Edukacji, ekspertka daltońska Fundacji Plan Daltoński. Prowadzi bloga www.mamywplaniekodowanie.blogspot.com oraz facebookową stronę dla nauczycieli i rodziców – Pomysłowa szkoła domowa. Superbelferka.