Projekty unijne

Lista projektów unijnych, z których korzystamy, aby szybciej się rozwijać i zdobywać nowe rynki.

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.03.03.03-IP.03-00-001/18
Nazwa projektu: Program rozwoju eksportu Photon Entertainment sp. z o.o.

Photon Entertainment sp. z o.o. realizuje projekt w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – Go To Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie Photon Entertainment sp. z o. o. w rozszerzeniu działalności z rynku krajowego na rynek Wielkiej Brytanii poprzez uczestnictwo w międzynarodowych targach.

Planowane efekty: Oczekiwane jest, że w wyniku udziału w targach sprzedaż eksportowa firmy wzrośnie o 1% w 2020 roku

Wartość projektu:
Wydatki ogółem: 77 310,48 zł
Wydatki kwalifikowalne: 75 912,78 zł
Dofinansowanie EFRR: 62 248,46 zł

poir

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.12.2022
Dofinansowanie: 3 728 710,58 zł

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie w działalności wnioskodawcy, innowacyjnego na skalę międzynarodową robota edukacyjnego Photon II. Jego wykorzystanie w procesie edukacji i terapii dzieci, umożliwi znacząco zmienić dotychczasowe metody nauczania oraz podnieść jakość kształcenia dzieci w różnym wieku.

Rozwiązanie opracowane w ramach prac badawczo-rozwojowych będzie posiadać szereg innowacyjnych cech m.in. bardzo wysoki, niespotykany w edukacji, poziom interakcji użytkownika z narzędziem dydaktycznym, możliwość wykorzystania robota przez uczniów na każdym etapie edukacji czy współpraca robota z większością urządzeń dostępnych w placówkach edukacyjnych (multiplatformowość).

Osiągnięcie założonych celów możliwe będzie poprzez wdrożenie autorskiego systemu wprowadzania informacji sterujących do urządzenia (unikatowy Human-Robot Interaction, w tym głosowe i graficzne metody komunikacji), wbudowany wyświetlacz w głowie robota pozwalający na ekspresyjną i tekstową komunikację robota z otoczeniem oraz zastosowanie rozbudowanego systemu Sztucznej Inteligencji determinującego autonomiczne zachowania robota.

Rezultaty projektu zostaną wdrożone w działalności Spółki. Nowy produkt będzie możliwy do zastosowania jako narzędzia dydaktyczne zarówno w edukacji ogólnej oraz terapii. Robot edukacyjny pozwoli nauczycielom, edukatorom i terapeutom ulepszać warsztat pracy z uczniami, jednocześnie zwiększając poziom ich cyfrowych kompetencji, wspierając ich w dostosowaniu się do zmieniających się wymagań systemów edukacji na całym świecie.

Realizacja projektu pozwoli na podniesienie konkurencyjności rynkowej oraz znacznie przyczyni się do rozwoju kultury i poziomu innowacyjności Spółki. Przełoży się to na poszerzenie liczby klientów w kraju i zagranicą oraz wzrostu zysków z międzynarodowej sprzedaży.