Projekty unijne

Lista projektów unijnych, z których korzystamy, aby szybciej się rozwijać i zdobywać nowe rynki.

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.03.03.03-IP.03-00-001/18
Nazwa projektu: Program rozwoju eksportu Photon Entertainment sp. z o.o.

Photon Entertainment sp. z o.o. realizuje projekt w ramach poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – Go To Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie Photon Entertainment sp. z o. o. w rozszerzeniu działalności z rynku krajowego na rynek Wielkiej Brytanii poprzez uczestnictwo w międzynarodowych targach.

Planowane efekty: Oczekiwane jest, że w wyniku udziału w targach sprzedaż eksportowa firmy wzrośnie o 1% w 2020 roku

Wartość projektu:
Wydatki ogółem: 77 310,48 zł
Wydatki kwalifikowalne: 75 912,78 zł
Dofinansowanie EFRR: 62 248,46 zł