Technologie dla edukacji – dlaczego warto

W ostatnich tygodniach coraz częściej pojawiają się pytania o przyszłość uczenia się. Pandemia potrząsnęła systemami edukacji na całym świecie, zmuszając nauczycieli do przełamania rutyny, poszukiwania nowych rozwiązań i wejścia w świat technologii. Nie zawsze były to działania przemyślane, zatem często generowały wiele pracy i frustracji. Pokazuje to, jak ważna jest dyskusja o roli edukacji i samych nauczycieli w procesie przygotowania młodych ludzi do sprawnego radzenia sobie w świecie gospodarczo-społecznym, w który zmiana jest po prostu wpisana.

Czym uwarunkowane są zmiany, czyli kilka słów o kompetencjach przyszłości

Kompetencje przyszłości to umiejętności, które będą pożądane w niedalekiej przyszłości na rynku pracy i kojarzone są ze zmianami cywilizacyjnymi dotyczącymi wszystkich sfer życia. Należy podkreślić, że te zmiany wynikają nie tylko z dynamicznego rozwoju technologii. Czynniki, które są podstawą prognoz to między innymi zmiany demograficzne, czyli wydłużenie życia społeczeństwa; wzrost poziomu wykształcenia; podnoszenie się jakości życia oraz dostęp do nowoczesnej medycyny; dużą rolę odgrywa także polityka migracyjna. W raporcie Institute for the Future dla Uniwersytetu w Phoenix  opracowano dziesięć umiejętności, które warto rozwijać by w przyszłości sprostać wymaganiom rynku pracy. Są to:

  1. odkrywanie sensu i znaczenia zjawisk ekonomicznych i społecznych
  2. inteligencja społeczna, nawiązywanie relacji z innymi, rozumienie ludzkich zachowań
  3. myślenie niekonwencjonalne, wykraczanie poza schematy oraz dostosowywanie się do zachodzących zmian
  4. umiejętność działania w różnych środowiskach kulturowych
  5. umiejętność przetwarzania dużych ilości danych, logiczne myślenie
  6. wykorzystywanie nowych mediów, umiejętność opracowywania treści oraz komunikacja za pośrednictwem obrazów i filmów
  7. transdyscyplinarność, rozumienie pojęć z wielu dziedzin
  8. myślenie projektowe, opracowywanie zadań w sposób, który przynosi określone rezultaty
  9. umiejętność zarządzania informacjami oraz myślenie krytyczne
  10. współpraca w wirtualnym zespole

Myślenie o kompetencjach przyszłości zakłada konieczność uczenia się przez całe życie. Ogromne znaczenie odgrywa tu zarówno edukacja formalna, odbywająca się w instytucjach szkolnych i akademickich, jak i edukacja pozaformalna, czyli wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia oraz doskonalenie zawodowe. Ważne jest tu odpowiednie zaprojektowanie całego procesu kształcenia.

Robot Photon - technologie dla edukacji

Nowe technologie to przyszłość edukacji

Eksperci mówią o tym, jak istotne jest tworzenie szkoły – społeczności uczącej się, w której liczy się wartość zachęcania do uczenia się wszędzie i przez całe życie, gdzie nauczyciel jest facylitatorem procesów edukacyjnych – otwartym na innowacje i kreującym warunki do rozwoju uczniów. Młodzi ludzie nie odtwarzają przekazywanej wiedzy w odtwórczy sposób, realizują projekty, rozwiązują problemy, wyciągają wnioski, popełniają błędy. Rozwijają także kompetencje społeczne i cyfrowe.

Rozpędu nabiera cyfryzacja polskich szkół. Na szeroką skalę powstały projekty, dzięki którym placówki są wyposażane w najnowszy sprzęt. Przewidziano także środki na szkolenia nauczycieli oraz lekcje programowania. Do końca 2020 roku w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ponad 30 tysięcy szkół zostanie podłączonych do szybkiego Internetu. Za wdrożenie i uruchomienie projektu szerokopasmowego Internetu w polskich szkołach odpowiedzialny jest Państwowy Instytut Badawczy NASK.

W szkole przyszłości technologia jest narzędziem do usprawniania procesów, w tym tych edukacyjnych. Dzięki temu świat naszpikowany technologią nie jest aż takim wyzwaniem czy zagrożeniem, gdyż młodzi ludzie mają świadomość, jak korzystać z technologii, jak krytycznie myśleć, a nawet – jak tworzyć materiały, a nie tylko biernie oglądać ekran smartfona.

„Edukacja z prędkością Photona”

W naszym zespole pomyśleliśmy o wsparciu edukatorów, dla których ważne jest nowoczesne uczenie w świecie dynamicznych zmian. Chcemy ich wspierać w budowaniu cyfrowego warsztatu pracy, wierząc, że edukacja jest ważna, a nauczyciele są prawdziwymi motorami zmian i osobami, które mogą mieć ogromny wpływ na młode pokolenie. Kilka tygodni temu utworzyliśmy grupę na Facebooku – Edukacja z prędkością Photona, do której zapraszamy  wszystkich edukatorów – nauczycieli, bibliotekarzy, animatorów, trenerów – otwartych na wykorzystanie technologii w pracy z uczniami. Na początek proponujemy aktywności m.in. w duchu STREAM (Science – Technology – Robotics – Engineering – Art. – Mathematics) z wykorzystaniem robota Photon, który może być doskonałym asystentem nauczycieli na ścieżce rozwijania kompetencji dzieci i młodzieży (np. kreatywności, krytycznego i logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, a nawet programowania). Wierzymy, że nasza sieć współpracy może zainspirować do rozwijania nowoczesnego warsztatu pracy i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Technologie w edukacji to przyszłość, zatem warto już dziś rozpocząć tę przygodę.