+48 667 254 321
[email protected]

|

Language:

  • English
  • Polski
  • Slovenčina

Photon - asistent učiteľa

Photon u žiakov prebúdza zvedavosť a motivuje ich ku učeniu sa novým technológiám. Hodiny s Photonom pomáhajú učiteľom vytvárať edukačné situácie vedúce k zvyšovaniu záujmu o programovanie a STEM predmety.

Pomáha pri implementovaní zaujímavých vyučovacích hodín

Používanie Photona počas vyučovacích hodín učí deti ako pracovať v skupine, povzbudzuje ich zvedavosť a zapája emócie. K dispozícii je bohatá sada výukových scenárov upravená na základné učebné osnovy. Robot je prispôsobený na prácu na 1. aj 2. stupni vzdelávania.

Nestrácajte svoj čas na technické problémy

Photon nepotrebuje žiadnu konfiguráciu a bez predchádzajúcej prípravy ho môže ovládať akýkoľvek učiteľ. Ovládanie robota je intuitívne a základné funkcie nevyžadujú žiadne technické školenie. Photonova batéria poskytuje až 8 hodín prevádzky na jedno nabitie. Vďaka tomu sa namiesto riešenia technických problémov môžete sústrediť na vedenie vyučovacích hodín.

Nástroj na moderné vzdelávanie

Photon je kompatibilný so zariadeniami dostupnými v školách. Na jeho ovládanie môžete použiť table, počítač alebo smartfón. Navyše, vďaka malému USB vysielaču Photon Magic Dongle je možné programovať až 8 robotov súčasne z jedného počítača pri použití Scratch alebo Javascript.

Pozrite si vzorovú hodinu

Programovanie nie je len písanie kódu alebo riadkov plných znakov a čísiel. Je to zručnosť, ktorá podporuje logické myslenie, plánovanie a riešenie problémov. S Photonom dosahujú vyučovacie hodiny vyššiu úroveň. Deti získavajú vedomosti prirodzene, kombináciou teórie a praxe.

Výukové scenáre pre vyučovacie hodiny

Na uľahčenie používania boli vyvinuté špeciálne výukové scenáre. Učitelia, ktorí používajú výukové scenáre, učia ovládanie robota a zároveň ukazujú deťom, ako bezpečne používať nové technológie. Databáza výukových scenárov sa neustále rozširuje na online vzdelávacej platforme, kde môžu kreatívni učitelia zdieľať svoje nápady.

Aplikácie používané na základných školách

Môžu byť použité vo väčšine inštitúcií

Aplikácia Photon EDU

Aplikácia určená pre učiteľov, ktorí sú v programovaní začiatočníkmi. Aplikáciu je možné kombinovať s hotovými lekciami prispôsobenými konkrétnym vekovým skupinám. Zadaním kódu z vybranej lekcie získate prístup iba k tým funkciám, ktoré sú pre danú vyučovaciu hodinu potrebné. Aplikácia Photon EDU vám tiež umožňuje vytvárať si vlastné výukové scenáre.

Aplikácia Photon Coding

Aplikácia vyvinutá pre učiteľov, ktorí už majú nejaké skúsenosti s programovaním. Všetky funkcie sú dostupné bez obmedzení, takže si učitelia môžu vytvoriť ich vlastné výukové scenáre.

Programovanie na základnej škole

Rozvíjajte talent svojich žiakov

Photon Blocks (7+)

Rozhranie navrhnuté pre deti, ktoré vedia čítať. V tejto fáze vytvárajú zložité operácie a konfigurujú sekvencie pomocou farebných blokov inštrukcií. Deti si rozvíjajú analytické schopnosti, učia sa navrhnúť komplexné programové sekvencie pomocou senzorov. Rozvíjajú zručnosť včasnej detekcie chýb a optimalizácie písaných programov. Programovacie rozhranie je dostupné v aplikáciách Photon EDU, Photon Coding a Photon Magic Bridge.

Photon Code (10+)

Photon Code vovádza deti do sveta skutočného programovania. Pracovné prostredie je v angličtine a napodobňuje klasický kód v konzole. Deti využívajú pripravené bloky textu na vytváranie programov. V tomto rozhraní deti rozvíjajú svoje porozumenie štruktúre a syntaxi programátorského kódu, viac rozvinutým algoritmom a programovaniu s využitím senzorov.

Použite počítače na prácu s Photonom

Objavte možnosti aplikácie Photon Magic Bridge.

Programovanie robota s použitím Scratch

Photon je integrovaný s najpopulárnejším nástrojom na výuku programovania na školách - Scratch. Okrem štandardných možností, ktoré Scratch ponúka, bol tento nástroj rozšírený tak, že obsahuje bloky na zadávanie príkazov pre Photona a čítanie z jeho senzorov. Umožňuje programovanie až 8 robotov súčasne.

Microsoft MakeCode (Javascript)

Microsoft MakeCode má dva zabudované programovacie moduly - bloky - podobné ako Scratch a JavaScript textový editor. MakeCode dokáže preložiť farebné bloky do skriptového kódu a opačne. Študenti rozvíjajú svoju kreativitu, mnohostranné porozumenie a schopnosť spolupracovať. Učia sa programovať v scriptovacom jazyku a napĺňať rovnaké ciele rôznymi spôsobmi za použitia rôznych nástrojov.

Makey Makey integrácia

Sada na vytváranie vynálezov a vzdelávací robot je kombináciou, ktorá učí kreatívne myslieť. Môže byť použitá nielen na hodinách techniky, ale tiež na fyzike pri diskusii o vedení elektrického prúdu.

Zhrnutie!

Použitie Photona na základnej škole:

  • Prispôsobený na prácu vo všetkých stupňoch vzdelávania.
  • Voľný prístup ku výukovým scenárom.
  • Kompatibilita so zariadeniami dostupnými na školách.
  • Najobľúbenejšie nástroje na výuku programovania integrované do Photona na jednom mieste v aplikácii.