Робот Photon

Универсален дидактически инструмент, развиващ научния потенциал на учениците

Роботът Photon помага на учителите в ежедневните дейности в училище. С него се работи лесно благодарение на специално разработените интуитивни мобилни и настолни приложения. Роботът разпалва вроденото любопитство на учениците и ангажира емоциите им, като задържа задълбочения им интерес във всеки урок.

Роботът може да се движи с точност до 1 см и да се завърта около оста си с точност до 5 градуса, което го прави чудесен инструмент за въвеждане на понятията за измерване на ъгли и геометрични фигури. Освен това можете да начертаете всяка геометрична фигура с помощта на прикрепената дръжка за перманентен маркер. Това създава много възможности за провеждане на експериментални дейности за измерване или преобразуване на мерни единици.

Основи на кодирането

Учителите получават пълен комплект от инструменти, които ще подпомогнат както тях, така и учениците в часовете по програмиране. Хиляди учители от цял свят наблюдават повишен ентусиазъм и ангажираност сред учениците при работа с Photon.

Early Education Teaching Kit

modul-edukacyjny-photon-przedszkole

Sample activity: Spatial Orientation And Directions

In the Badge interface of the Photon EDU app, choosing the blue color will make the robot turn right while choosing the yellow color – left. You put blue and yellow bands on the robot’s ears to teach the children how to tell left from right. To help the children understand this concept, they put the same bands on their hands – blue on the right and yellow on the left. Then the children drive the robot from point A to point B, turning left/right to avoid obstacles on the way.

The colors allow them to tell left from right much more easily while observing the robots’ movements in the real world helps them grasp the concept of directions more quickly. They learn to predict what the robot will do when they choose the color assigned to the direction too. During this activity, the children imitate the robot’s moves to make fewer mistakes.

All a teacher needs in one box

 • 1 × Photon Robot
 • 50 × Activities
 • 3 × Worksheets
 • 52 × Symbol sheets
 • 1 × Educational Cube
 • 300 × sticks
 • Educational mat (Letters of Alphabet, Digits, Shapes)
 • Educational mat (grid)
 • 2 × 26 Yellow and blue wristbands
 • Flashcards (3 sets)
  • 24 × Symbols Used in Our Application
  • 41 × Characters, Weather, Emergency Vehicles
  • 52 × Letters, Digits, Shapes

Ecology Teaching Kit

modul-edukacyjny-photon-ekologia

Sample activity: Recycling

The teacher divides the students into two groups and gives each group five empty packages and a set of stationery materials. The task is to make recycling bins from the materials that the children have brought. It’s important to use locally accepted color coding for specific waste bins. While the children build their bins, the teacher distributes recycled paper, glass, and plastic and chooses the appropriate app interface for the activity. Younger children use the simple joystick interface, and older children use the advanced programming interfaces.

Once the recycling bins are ready, children take turns to draw a color from a bag and program the robot to drive to a piece of recyclable material associated with that color. They then pick it up and place it in the appropriate recycling bin. The activity continues until all the materials on the floor have been placed in the proper bins.

All a teacher needs in one box

 • 2 × Photon robot
 • 10 × Lesson plans
 • 2 × Magic Dongle
 • 32 × Worksheets
 • 3 × Character cutout sheets
 • 1 × Drawing mat
 • 1 × Marker holder
 • 3 × Marker
 • Paper notes (1 set)
 • Dice and game pieces (1 set)
 • 19 × Neodymium magnet
 • 1 × Wiping cloth for the mat

Комплект за социално-емоционално учене

modul-edukacyjny-photon-spe-pakiet-spoleczno-emocjonalny

Всичко необходимо за учителя в една кутия

 • 1 бр. робот Photon
 • 50 бр. дейности
 • 1 бр. образователна подложка (на празни квадрати)
 • 1 бр. образователна подложка (за разказване на истории)
 • 1 бр. образователен куб
 • 50 бр. клечки за имена
 • Флашкарти (5 комплекта)
  • Емоции и герои
  • Ситуации, нагласи и управление на стреса
  • Обекти и места
  • Азбука и цифри
  • Използвани символи в нашето приложение

Примерна дейност: Емоциите като времето

Децата сядат в кръг. Учителят започва играта, като поставя флашкартите с различните емоции върху подложката с дейности. След това моли всяко дете да каже коя карта показва най-добре настроението му днес. В отговор децата придвижват робота до полето, на което е илюстрирана избраната от тях емоция. Когато роботът достигне желаното поле, всяко дете избира цвета на антенките и очите на робота, както и звук, който илюстрира избраното настроение. След това детето описва как се чувства.

> Пробвайте безплатен сценарий на урок

sample-lesson-scenarios

Special Education Teaching Kit

modul-edukacyjny-photon-pakiet-terapeutyczny

Sample activity: A Journey To The Land Of Anger, Sorrow, And Joy

At the start of the lesson, the teacher tells the students that they are going on a journey to the lands of different emotions with the Photon Robot as their guide. The pupils line up behind the robot while the teacher prepares the robot’s route in the Photon app. As soon as the robot starts its pre-programmed journey, the children line up behind it. When the robot stops, it makes a sound that expresses a certain emotion. The children must guess the emotion and the „Land of Emotions“ they are visiting. Once they have guessed, they use gestures or role play to illustrate how the people of that particular land behave. They continue their journey, stopping in different lands and repeating the previous steps.

All a teacher needs in one box

 • 1 × Photon robot
 • 50 × lesson scenarios
 • 1 × Educational mat (storytelling)
 • 1 × Educational mat (grid)
 • Flashcards (5 sets)
  • Pictograms and Alternative Communication (AAC)
  • Emotions, Objects and Activities
  • Symbols Used in Our Application
  • Alphabet and Numbers
  • Directions, Shapes and Colors

Комплект по изкуствен интелект

modul-edukacyjny-photon-sztuczna-inteligencja

Какво ще намерите в кутията?

 • 1 бр. робот Photon
 • 10 бр. сценарии на уроци – пътека A
 • 10 бр. сценарии на уроци – пътека B
 • 1 бр. образователна подложка за умен град
 • 1 бр. държач за таблет
 • 1 бр. комплект стойки за флашкарти
 • 9 бр. макети на сгради
 • 54 бр. табели на сгради
 • 1 бр. знак за заграждение на пътя
 • 1 бр. голяма карта
 • 18 бр. средни карти
 • 19 бр. малки карти

Примерна дейност: Роботът отива на пазар

В предишните часове учениците са обучавали робота да се движи из умния град, да разпознава табелите на магазините и да идентифицира хранителни продукти. В тази задача децата сканират макет на хладилник, за да може роботът да открие липсващите основни продукти и да предложи списък за пазаруване. Учениците също така ще научат робота от кои магазини да купува определени продукти. Роботът изготвя списъка с магазини, които трябва да посети, въз основа на асоциирането на списъците за пазаруване със съответните места за пазаруване. Накрая учениците тестват своя робот, като го програмират да се придвижи из умния град в търсене на определени сгради и да напазарува липсващите продукти от хладилника.

> Пробвайте безплатен сценарий на урок

Комплект по роботика и кодиране

modul-edukacyjny-photon-robotyka-i-kodowanie

Какво ще намерите в кутията?

 • 2 бр. роботи Photon
 • 2 бр. донгъли Photon Magic
 • 2 бр. BBC micro:bit версия 2
 • 2 бр. неодимови магнити
 • 2 бр. стойки за micro:bit (закрепят се за робота)
 • 2 бр. кабели USB A – microUSB (къси)
 • 2 бр. кабели USB A – microUSB (дълги)
 • 1 бр. кабел microUSB – microUSB OTG (къс)
 • 1 бр. кабел microUSB – microUSB OTG (дълъг)
 • 2 бр. кутии за батерии AAA + батерии

Примерен проект: Метеорологична станция

 • Micro:bit предава информация за температурата на Photon чрез серийния порт с определена честота (например на всеки 10 или 30 секунди).
 • Micro:bit запомня най-високата и най-ниската стойност на температурата (като две отделни променливи).
 • При натискане на логото на micro:bit текущото температурно показание се изпраща чрез серийния порт и се показва за кратко на екрана на устройството.
 • При натискане на бутон „A“ най-ниската запазена температура се изпраща през серийния порт и се показва за кратко на екрана на устройството.
 • При натискане на бутон „B“ най-високата запазена температура се изпраща през серийния порт и се показва за кратко на екрана на устройството.

> Пробвайте безплатен сценарий на урок

Учебен комплект по физика

modul-edukacyjny-photon-fizyka

Всичко необходимо за учителя в една кутия

 • 2 бр. роботи Photon
 • 10 бр. сценарии на уроци
 • 1 бр. донгъл Photon Magic
 • 2 бр. динамометри
 • 2 бр. дебеломери
 • 2 бр. линии
 • 2 бр. рулетки
 • 1 бр. хронометър
 • 1 бр. фенерче
 • 1 бр. лупа
 • 2 бр. каишки
 • Тежести (10 бр. по 100 гр.)
 • Разноцветни подложки (2 комплекта)

Примерна задача: Сила и нейните характеристики

В началото на урока учителят дава определение на понятията за сила и векторна величина и поставя задача на учениците да изпълнят задачите на работните листове. Учителят обяснява първото измерване на сила, като прикрепя пружинна везна към робота с помощта на каишката, включена в комплекта по физика, след което го повдига от земята. След това моли учениците да отчетат резултата от пружинната везна и да го запишат, като се уверят, че записват точно показанието от измерването. Учениците начертават диаграма за експеримента на работните си листове и посочват векторите на силата, действаща върху робота. След това измерват теглителната сила на робота Photon с помощта на пружинната везна. Учениците записват резултатите от измерванията и ги анализират.

> Пробвайте безплатен сценарий на урок

sample-lesson-scenarios