Wspólnie zmieniamy
oblicze edukacji

Wspólnie zmieniamy
oblicze edukacji

Łączymy STEAM z kompetencjami społeczno-emocjonalnymi

W Photonie rozumiemy, że dzieci są kluczem do lepszej przyszłości. Naszym celem jest wykorzystanie nowoczesnych technologii, aby zapewnić równy start w przyszłość wszystkim uczniom. Głęboko wierzymy, że wykorzystywanie technologii takich jak roboty w edukacji jest nie tylko najlepszym, ale także jedynym sposobem na stawienie czoła wyzwaniom przyszłości. Uważamy, że dzieci powinny rozwijać się interdyscyplinarnie – łącząc nauki STEAM z kompetencjami społeczno-emocjonalnymi.

Jak powstają nasze produkty?

Autorami i ekspertami merytorycznymi współpracującymi przy tworzeniu naszych produktów są nauczyciele – aktywni metodycy i doświadczeni praktycy – wytypowani i wyselekcjonowani pod konkretny obszar tematyczny. W trakcie powstawania materiałów, poszczególne efekty pracy autorów podlegają recenzji i konsultacji z zewnętrznymi ekspertami w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Pozwala to wyłapać wszelkie ewentualne błędy oraz dostosować materiały do potrzeb zróżnicowanych grup edukacyjnych. Finalnie, zestawy wysyłane są grupie nauczycieli, którzy testują je w warunkach szkolnych i zgłaszają nam wszelkie zastrzeżenia. Cały proces podlega ścisłej kontroli jakościowej.

Partner Edukacyjny

Współpracujemy z liderami nowoczesnej edukacji:

Polskie roboty wykorzystywane na całym świecie

Firma Photon istnieje na rynku od 2017 roku. Nasze unikatowe i innowacyjne rozwiązania podbiły serca edukatorów w wielu zakątkach globu.

Dziś są już wykorzystywane przez ponad 15 000 instytucji i ponad 1 000 000 uczniów na 6 różnych kontynentach.

Cała produkcja obywa się w Polsce.

Dydaktyka ceniona przez fińskich ekspertów

Nasze produkty otrzymały prestiżowy certyfikat EAF, uzyskując jedną z najwyższych ocen wśród wszystkich ocenionych rozwiązań edukacyjnych.

Education Alliance Finland (EAF) to wiodąca globalna organizacja certyfikująca, która ocenia rozwiązania edukacyjne pod kątem podejścia pedagogicznego, zgodnie z zasadami psychologii edukacyjnej. Ich misją jest promowanie najbardziej innowacyjnych i najskuteczniejszych produktów i usług dla nauczycieli i instytucji edukacyjnych. Oceny są przeprowadzane przez fińskich ekspertów i badaczy pedagogicznych, z naciskiem na mocne strony i obszary rozwoju każdego produktu w trzech kluczowych obszarach: cele nauczania, podejście pedagogiczne i użyteczność.

ISTE ISTE to wiodąca globalna organizacja certyfikująca, która ocenia rozwiązania edukacyjne pod kątem podejścia pedagogicznego, zgodnie z zasadami psychologii edukacyjnej. Ich misją jest promowanie najbardziej innowacyjnych i najskuteczniejszych produktów i usług dla nauczycieli i instytucji edukacyjnych. Oceny są przeprowadzane przez fińskich ekspertów i badaczy pedagogicznych, z naciskiem na mocne strony i obszary rozwoju każdego produktu w trzech kluczowych obszarach: cele nauczania, podejście pedagogiczne i użyteczność.

Dydaktyka ceniona przez ekspertów

Nasze produkty otrzymały prestiżowe certyfikaty Education Alliance Finland (EAF) oraz The International Society for Technology in Education (ISTE).

Education Alliance Finland (EAF) to wiodąca globalna organizacja certyfikująca, która ocenia rozwiązania edukacyjne pod kątem podejścia pedagogicznego, zgodnie z zasadami psychologii edukacyjnej. Ich misją jest promowanie najbardziej innowacyjnych i najskuteczniejszych produktów i usług dla nauczycieli i instytucji edukacyjnych.

Oceny są przeprowadzane przez fińskich ekspertów i badaczy pedagogicznych, z naciskiem na mocne strony i obszary rozwoju każdego produktu w trzech kluczowych obszarach: cele nauczania, podejście pedagogiczne i użyteczność.

Niezależność

,,Zestaw SEL jest bardzo elastycznym narzędziem dla nauczyciela. Z wszystkimi innymi materiałami, które zapewnia Photon, może uzupełniać edukację na różnych przedmiotach. Zajęcia, z punktu widzenia uczniów, są kreatywne i angażujące.”

Bezpieczeństwo

,,Aplikacja świetnie sprawdza się podczas zajęć. Jest funkcjonalna i zapewnia możliwość zapisania własnych scenariuszy zajęć, do których nauczyciel może wracać na kolejnych lekcjach.”

Kompetencje

,,Komentarz nauczyciela: 'To jedna z najlepszych aplikacji programistycznych, jaką widziałem!”

Nawiązanie do podstawy

„Zadania w Module Edukacja Społeczno – Emocjonalna wspierają komunikację i mają na celu budowanie wspólnoty pomiędzy uczniami w klasie.”

⭐ Samodzielność uczniów

,,Uczniowie są zachęcani do ustalania celów zarówno dla siebie, jak i dla grupy przy okazji wykonywania każdego ćwiczenia znajdującego się w materiałach. […] Ponadto, cały czas mogą korzystać z podręcznika w formacie cyfrowym, lub przyjaznej w obsłudze aplikacji.”

Wspieranie współpracy

,,Dążenie do osiągnięcia wspólnego celu na drodze współpracy jest kluczowym elementem każdego modułu edukacyjnego. Grupowe poszukiwanie rozwiązań odbywa się przy wsparciu ćwiczeń obejmujących programowanie.”

Innowacyjne pomysły

,,Współpracując w grupach, uczniowie starają się zaproponować kreatywne rozwiązania zagadnień, na które mogą się natknąć w scenariuszach zajęć lub poza szkołą.”

⭐ Myślenie komputacyjne

,,Treści zawarte w modułach edukacyjnych wspierają myślenie algorytmiczne poprzez zróżnicowane ćwiczenia i projekty z zakresu kodowania.”

Recenzenci ISTE potwierdzają, że nasze produkty spełniają kluczową rolę w promowaniu technologii i rozwijaniu związanych z nią umiejętności wśród uczniów.

ISTE (the International Society for Technology in Education) jest organizacją typu non-profit, której celem jest zrzeszanie uczniów i podmiotów związanych z edukacją na całym świecie. Przyznawany przez nią certyfikat ISTE Seal of Alignment jest wyróżnieniem potwierdzającym znaczenie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych opartych o nowoczesne technologie.

Co mówią edukatorzy?